Proizvodi vrata Garažna vrata


Garažna vrata iz naše ponude mogu biti u dve izvedbe, i to kao rolo i segmentna vrata.

Segmentna garažna vrata

Segmentna garažna vrata izrađena su od specijalnih panela (segmenata) koji se pri podizanju smeštaju paralelno pod plafon objekta. Međupanelno spajanje je urađeno specijalnim okovima, tako da omogućava izuzetnu hidro-termo izolaciju. Zbog svoje izuzetne elegancije, izvanredne termoizolacije i veoma tihog rada ova vrata su rešenje za objekte sa najvišim standardima.

Vrata pokreće plafonski motor, monofazni snage od 300-500 W i radi na mrežnom naponu od 400 V. Na motoru je ugrađena sijalica koja se pali aktiviranjem motora i sama se gasi posle 2 minuta. Daljinski upravljači su višekanalni tako da ostavljaju mogućnost naknadne automatizacije drugih kapija i vrata, bez potrebe za dodatnim daljinskim upravljačima.

Rolo garažna vrata

Vrata koja ispunjavaju najviše uslove u pogledu zaštite objekata, a zbog velikog broja modela imaju veoma široko polje primene. Prilikom podizanja motaju se u krug na prostoru ispod plafona, ili iznad otvora objekta.

Zastor vrata je sastavljen od termoizolovanih lamela visine 77 mm i debljine 19 mm koje se namotavaju u kutiju. Kutije su preseka 300x300 mm ili 350x350mm za vrata visine do 3,5m.


Modeli garažnih vrata